شناسه خبر : 14047

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، با اشاره به لزوم تشکیل یک ستاد مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، افزود: این ستاد می‌تواند توسط وزارت جهاد کشاورزی یا با همکاری سازمان هواشناسی و صندوق بیمه کشاورزی ایجاد شود و وظیفه آن پایش و رصد تغییرات اقلیمی خواهد بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"عباس عرب مازار" درپنل ریسک‌های نوظهور در بیمه‌های کشاورزی درحاشیه  بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه،گفت: هرفعالیت اقتصادی با مخاطراتی روبرواست که نحوه مواجهه با آن مخاطرات را مدیریت ریسک می نامند.

وی، افزود: روش های مختلفی برای مقابله با مخاطرات  وجود دارد که می شود به انتقال ریسک که همان بیمه است اشاره کرد، تولید در بخش کشاورزی به جهت اینکه درفضای بازودرمعرض تغییرات جوی است با مخاطرات بیشتری نسبت به سایرتولیدات روبرواست.

این عضوهیات مدیره بانک کشاورزی، با بیان اینکه مدیریت ریسک در این حوزه بسیار مهم بوده و باید به آن توجه بیشتری کرد،گفت:ازجمله موارد تاثیرگذار دراین بخش، بخش اقلیم است که شامل دما، رطوبت، باد و بارش ها است.

عرب مازار،اذعان داشت که درسال های گذشته به دلیل اقدامات نابجایی که درجوامع مختلف صورت گرفته تولید گازهای گلخانه ای در کره زمین افزایش یافته و این تغییر عمده باعث شده که تغییرات اقلیمی و الگوی بلند مدت تغییر پیدا کند.

وی اظهارکرد: پیش بینی هایی که در گذشته راجع به الگوی مورد انتظار در شرایط آب و هوایی وجود داشت  دیگر پایدارنیست واثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

این عضوهیات مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد که افزایش دمای کره زمین بین 1.5 تا 4 درجه اتفاق خواهد افتاد و همچین کاهش بارش ها در برخی از مناطق به وجود خواهد آمد که منجربه افزایش خشکسالی خواهد شد.

عرب مازار ادامه داد: این شرایط برای مناطق مختلف کشور پیش بینی شده مناطق شمالغرب، مرکزی ، شرق وجنوب شرق کشور عمدتا با کاهش بارندگی درسال های آینده روبرو خواهند بود.

وی، با تاکید بر این نکته که تولید بخش کشاورزی با اکو سیستمی جدید روبرو خواهد بود، بیان کرد: برای یافتن راه حل باید به چند نکته توجه کرد،این تغییرا ت تدریجی است و تکنولوژی تولید درطول این دوره درحال تغییر است.

این عضوهیات مدیره بانک کشاورزی افزود:پیش بینی ها نشان می دهد که ذائقه مصرف کنندگان هم در این سال ها تغییر خواهد کردبنابراین پیشنهاد مشخص این است که باید یک ستاد یا نهاد مدیریت ریسک در بخش کشاورزی تشکیل شود.

 عرب مازار عنوان کرد: این ستاد می تواند توسط وزرات جهاد کشاورزی یا با همکاری سازمان هواشناسی و صندوق بیمه کشاورزی ایجاد شود و وظیفه آن پایش و رصد تغییرات اقلیمی خواهد بود.

وی توضیح داد: با جمع آوری اطلاعات از مناطق مختلف کشوربه صورت نمونه گیری  یک مرکز داده ایجاد شود که آن انباره داده مورد داده کاوی قرارگرفته و اطلاعات به روزی از تغییراتی که اتفاق می افتد استخراج خواهد کرد.

این عضو هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: ستاد با کمک این اطلاعات می تواند به تولید کنندگان توصیه هایی درراستای اصلاح الگوی کشت ارائه دهد.

 عرب مازار با اشاره به نقش صندوق بیمه کشاورزی، گفت: صندوق می تواند با توجه به داده هایی که از این فرآیند تولید می شود یک اصلاح تدریجی و مداوم در فرآیندها و نرخ های حق بیمه مناطق مختلف انجام دهد.

وی ادامه داد: صندوق بیمه باید استفاده بیشتری از شاخص های آب و هوایی در مناطق همسان انجام دهدکه می تواند این مورد را دستکم در بیمه های پایه کشاورزی انجام دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای