شناسه خبر : 13997

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه امید با بیان اینکه تعداد بسیاری از نمایندگان تمایل به تغییر از حقیقی به حقوقی دارند، افزود: اما برای این تغییر، همه نمایندگان توان و همه شرایط مورد نیاز را ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "ضیاء صادقیان" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرایطی ازنظرمیزان پرتفوی و توان کاری برای نمایندگان حقیقی گذاشته شده که باید آن شرایط را دارا باشند تا بتوانند به نماینده حقوقی تبدیل شوند.

مدیرامورشعب و نمایندگان شرکت بیمه امید با بیان اینکه هرچقدر تعداد نمایندگان حقوقی شرکت های بیمه ای افزایش یابد به نفع شرکت بیمه گر است، اظهارکرد: شرکت حقوقی امکانات صدور بیشتری دارند و می توانند در استان های مختلف دفاتر فرعی دائر کنند.

صادقیان تصریح کرد: شرکت های حقوقی نمایندگی برحسب درجه بندی می توانند تعداد دفاتر بیشتری در استان ها و تهران دائر کنند و افزایش تعداد دفاتر رابطه مستقیمی با افزایش پرتفوی دارد که به سود شرکت بیمه گر هم خواهد بود.

وی با اشاره به دفاتر متعدد شرکت های نمایندگی حقوقی، افزود: شرکت حقوقی پتانسیل کاری بیشتری دارد و توانمندتر است بنابراین تمایل  شرکت های بیمه گر به نمایندگان حقوقی بیشتر است.

مدیرامور شعب و نمایندگان شرکت بیمه امید معتقد است که شرکت های حقوقی به واسطه دفاتر متعددی که دارند با افراد بیشتری در ارتباط بوده واز نیازهای بیمه ای افراد در سطح جامعه آگاهی بیشتری خواهند داشت و نیاز بیمه گذاران به انواع بیمه نامه های متفاوت را می توانند به شرکت های بیمه گر معرفی کنند.

صادقیان اذعان داشت که شرکت های نمایندگی حقوقی تضامین بیشتری می دهند و به دلیل سلسله مراتبی که در یک شرکت حقوقی وجود دارد نظارت بیشتری خواهند داشت که همین امر باعث می شود میزان تخلفات کمتری هم  به وجود آید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای