شناسه خبر : 13956

اختصاصی چابک آنلاین؛

گزارش‌ها حاکی از آن است که سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به شهریور۹۹ با رسیدن به رقم ۵۳۷,۰۶۹ میلیون ریال رشدی۹۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سودخالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به شهریور98 رقمی در حدود ۵۰,۵۳۱ میلیون ریال بوده است.

همچنین، سود انباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به شهریور99 به رقم ۷۴۹,۲۶۵ میلیون ریال و سود عملیاتی این شرکت هم در همین مدت به رقم ۵۴۰,۵۲۷ میلیون ریال رسید

سود خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به شهریور99 به رقم ۲۶۹ ریال رسید و رشدی ۳۰۱ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای