شناسه خبر : 13953

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل سابق شرکت بیمه ما بیان کرد: سرمایه و دارائی‌های شرکت‌های بیمه‌ای نتوانسته پابه پای ریسک و اقتصاد کشور رشد کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مجید صفدری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درخصوص افزایش تعداد شرکت های بیمه ای دو دیدگاه وجود دارد، ابتدا باید تقاضای بیمه ای افزایش پیدا کند و فعالین اقتصادی تقاضاهای بیمه ای خودرا افزایش دهند و با افزایش تقاضا عرضه هم افزایش پیدا کند.

وی، افزود: بدون بزرگ شدن بازار بیمه ای کشور افزایش تعداد شرکت های بیمه ای منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نخواهد شد.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه ما تصریح کردکه، طرفداران دیدگاه دوم معتقدند که با افزایش تعداد شرکت های بیمه ای سرمایه های بیشتری وارد صنعت بیمه می شود وافزایش سرمایه در شرکت های بیمه ای به افزایش ضریب نفوذ بیمه و فرهنگ بیمه کمک می کند .

صفدری با بیان اینکه درحال حاضراین دو دیدگاه در بین دست اندرکاران صنعت بیمه وجود دارد، ادامه داد: درحال حاضر کل اموال و دارائیهای شرکت های بیمه ای 100 هزار میلیارد تومان است و از همه مهم تر کل سرمایه شرکت های بیمه ای 8 هزارمیلیارد تومان است.

وی اظهارکرد که تاسیس شرکت های تخصصی رویکرد خوبی است که  می تواند به کار حرفه ای بیمه گری کمک کند اما نکته مهم این است که صنعت بیمه احتیاج به نوآوری در خدمات بیمه ای و بکارگیری تکنولوژی های جدید فناوری دارد.

صفدری گفت: صنعت بیمه باید محصولات خودرا شخصی سازی کند یعنی هرنوع بیمه نامه ای را متناسب با شرایط افراد و مشاغل تعریف کند و محصولات جدید بیمه ای به جامعه معرفی کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای