شناسه خبر : 13851

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو تاسیس شرکت‌های جدید بیمه‌ای را بر افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای بی‌تاثیر دانست وگفت: شرکت بیمه‌ای به اندازه کافی در کشور وجود دارد و مسئله مهم بزرگ کردن کیک بیمه است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهدی نمن الحسینی، مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی این اواخر،  از دریافت حدود 15 مورد تقاضای تاسیس شرکت بیمه جدید سخن گفته و افزوده که 3 تا 4 مورد ازاین تقاضاها هم اکنون در مرحله طرح و تایید در شورایعالی بیمه ای  بوده و مابقی هم در مرحله بررسی برنامه عملیاتی و مدارک معرفی موسسین است.

در همین پیوند، "داوود کریمی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: صنعت بیمه، نیم درصد از اقتصاد کشورسهم دارد و همه شرکت های بیمه ای می خواهند از این مقدار ثابت، سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه که عدد 7 تعیین شده، افزود: ضریب نفوذ بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی 2.5 درصد است یعنی نسبت به اهداف تعیین شده عقب ماندگی بسیاری وجود دارد که علت های این عدم تحقق باید بررسی شود.

عضوهیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، خاطرنشان کرد که شرکت های بیمه ای باید خدمات بیمه ای نوین، متناسب با نوع اصناف معرفی کنند تا مردم هم به بیمه اقبال  بیشتری پیدا کرده و فروش خدمات بیمه ای و صدور بیمه نامه افزایش پیدا کند.

کریمی با بیان اینکه با تاسیس شرکت های جدید بیمه ای ضریب نفوذ بیمه افزایش نخواهد یافت، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای باید خدمات بیمه ای را متنوع ومتعدد کنند تا بتوانند به این هدف برسند ضمن اینکه نباید از شرایط اقتصادی کشورهم غافل شد.

وی، ادامه داد: وقتی که شرایط اقتصاد رکودی است،شرکت های بیمه ای برای تغییر وضع موجود باید محصولات جدید بیمه ای به جامعه معرفی کنند و با آگاهی عمومی نسبت به بیمه وتوسعه فرهنگ بیمه ای، این مهم به وجود بیاید.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، تصریح کرد: شرکت بیمه ای جنرال به اندازه کافی وجود دارد و اگر قرار بر تاسیس شرکت بیمه ای باشد باید آن قسمتی از خدمات بیمه ای که مغفول مانده گسترش داده شود تا بتوان کیک بیمه را بزرگتر کرد نه اینکه شرکت های بیمه ای روی سهمی ثابت با یکدیگر بجنگند و نرخ شکنی کنند که تبعات بسیاری را برای شرکت های بیمه ای ایجاد می کند. 

کریمی اذعان داشت که شرکت های بیمه ای و متولیان صنعت بیمه باید تلاش کنند تا سهم خودرا از اقتصاد افزایش دهند که چگونگی افزایش این سهم نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای