شناسه خبر : 13720

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس انجمن گوجه فرنگی کاران کشور با اشاره به اینکه استقبال کشاورزان در سه سال اخیر از بیمه بیشتر شده، گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم تمایل کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود، زمان پرداخت طولانی خسارت بوده که از شش ماه تا یکسال طول می‌کشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سعید محمدی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: محصول گوجه فرنگی تحت پوشش بیمه ای، صندوق بیمه کشاورزی ایران است و کشاورزان محصول خودرا سالیانه جهت خسارت، تگرگ و باران های سیل آسا، زلزله، سرما ویخبندان، طوفان و گرما بیمه می کنند.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان از بیمه در 3 سال اخیر، اظهار کرد: در سال های ابتدایی راضی کردن کشاورزان برای استفاده از بیمه بسیار سخت بود ولی در سال های بعد کم کم به تعداد کشاورزانی که از طرح بیمه استقبال کردند افزوده شد ودرحال حاضر به طور میانگین در هر منطقه حدود 400 تا 500 نفر محصول خودرا بیمه می کنند.

رئیس انجمن گوجه فرنگی کاران کشور،  با بیان اینکه درسطح استان بوشهر بالای 12 هزار کشتزار زیر کشت گوجه فرنگی دارای مجوزوجود دارد، افزود: از این تعداد در حدود 3 تا 4 هزار کشتزار تحت پوشش بیمه هستند. 

وی دلیل عدم تمایل کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خودرا ترس از عدم پرداخت به موقع  خسارت و زمان طولانی پرداخت خسارت دانست و گفت: کشاورزان معتقدند که اگر با خسارتی روبرو شوند، شرایط پرداخت خسارت که زمان آن از 6 ماه تا یکسال زمان می برد، با توجه به هزینه های بسیار بالای کشت در سالهای اخیر، به صرفه نیست.

رئیس انجمن گوجه کاران کشورتصریح کرد که شرکت های بیمه ای بازرگانی به این حوزه ورود نکرده اند واین موضوع در برنامه کار انجمن قراردارد ولی شرکت بیمه ای خاصی مدنظر انجمن نیست که طرح خودرا به آن شرکت ارائه دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای