شناسه خبر : 13611

اختصاصی چابک آنلاین؛

یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ جامعه قرآنی کشور، داشتن بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان است،مساله‌ای که همواره با پیچیدگی‌هایی روبرو بوده و چشم فعالان این عرصه به ساماندهی هر چه سریعتر وضعیت بیمه و شکل گیری صندوق حمایت ازفعالان قرآنی است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،سیاست‌گذاری برای حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان عرصه‌های قرآنی،یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  است.

این وزارتخانه برای تأمین رفاه هرچه بیشتر فعالان عرصه قرآنی وجبران هزینه های درمانی فعالان قرآنی و زمینه سازی برای استفاده از تسهیلات دوران بازنشستگی اقدام به پوشش فعالان این عرصه تحت بیمه خدمات تأمین اجتماعی کرده است.

براساس ماده 2 آیین نامه بیمه،شرایط و خدمات تامین اجتماعی این نوع بیمه براساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

تمامی فعالان قرآنی که با محوریت سابقه فعالیت مستمر در تبلیغ و ترویج قرآن کریم و عترت، آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های هنری قرآنی دارند می توانند از این خدمات استفاده کنند.

بیمه فعالان قرآنی خدمتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۵ به فعالان قرآنی ارائه کرده است.

اما به‌خاطر مشکلات مالی روند صدور بیمه نامه برای آنها با مشکلاتی  مواجه شده به طوریکه تعداد زیادی از فعالان این بخش همچنان از خدمات بیمه ای لازم برخوردار نیستند.

گفته می شودکه درحال حاضر بانک اطلاعاتی جامعی از فعالان قرآنی درکشور همچون آماری از موسسات و سطح‌ بندی فعالیت آنها وجود ندارد.

درحال حاضر حدود 8 هزار فعال قرآنی بیمه شده درکشور وجود دارد.

براساس ماده 4 آیین نامه ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی مشمولین آیین نامه بیمه فعالان قرآنی، آنها باید فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای نزد دیگر سازمان های بیمه گرباشند.

عبدالهادی فقهی زاده،معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که در حال پالایش اطلاعات بیمه‌شدگان قرآنی هستند وابراز امید واری کرده که بتوانند آمار بیمه‌شدگان قرآنی راافزایش دهند.

مدیر عامل اتحادیه تشکل های قرآنی،درگفت وگو با چابک‌آنلاین، اذعان داشت که " ممکن است بعضی از فعالان قرآنی پس از بیمه شدن توسط معاونت قرآن و عترت در جای دیگری هم مشغول به فعالیت شده باشند."

مرتضی طلایی،تاکیدکرد که پالایش  فعالان این عرصه با این منظور انجام می پذیرد که بتوانند فعالان قرآنی که امکان بیمه شدن از هیچ سیستم اداری را ندارند،تحت پوشش قرار گیرند.

وی، توضیح داد:با این پالایش، اگر افرادی که درحال حاضر از طریق معاونت قرآن و عترت بیمه بوده ویا در جای دیگری می توانند بیمه شوند را از فهرست آمارکسرکنندتا بتوان فعالان قرآنی جدیدی که امکان برخورداری از بیمه از جای دیگری را  ندارند را جایگزین کنند.

مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآنی، گفت: مجموعه فعالان قرآنی از یک سازمان حمایتی برخوردار نیست در حالیکه بسیاری از  حوزه های هنری و فرهنگی برای خود تشکیلات حمایتی دارند.

طلایی، گفت: اگر دولت و فراکسیون قرآن و عترت مجلس ورود پیدا کرده و صندوق حمایت از فعالان قرآنی را ایجاد کنند پشتوانه ای برای فعالیت های قرآنی کشورهم فراهم می شود.

به اعتقادوی، در صورت شکل‌گیری صندوق حمایت از فعالان وتشکل های قرآنی،می توان بالغ بر یک میلیون نفر را در حوزه های گوناگون مانند وام، بیمه و خدمات مالی پوشش داد.

تلاش برای راه‌اندازی صندوق حمایت از فعالان قرآنی در کشور سابقه‌ای طولانی دارد هرچند که  هنوز این امر مهم محقق نشده که به باور برخی،این تاخیر ، ناشی از تخصیص نیافتن اعتبارات مورد نیازآن است.

بدون تردید،راه‌اندازی صندوق حمایت از فعالان قرآنی،گامی موثردرراستای رفع مشکلات آنها از جمله بیمه آنها  خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای