شناسه خبر : 13604

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی‌های خبرنگار چابک آنلاین، نشان می‌دهد که درحال حاضر، سعیدرجبی توارات، عضوکنونی هیات مدیره شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو، درترکیب هیات مدیره شرکت‌ سرویس بیمه شهرهم حضور دارد.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودروازجمله شرکت‌های وابسته به ایران خودرواست.

ازسعید رجبی توارات،به عنوان عضو کنونی هیات مدیره شرکت‌ سرویس بیمه شهر هم یاد می شود.

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شهرداری تهران و بانک شهر هرکدام 35 درصد و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز 27 درصد از سهام شرکت سرویس بیمه شهر را در اختیار دارند.

ماده ۲۴۱ قانون قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان دربیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای