شناسه خبر : 13550

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیربیمه‌های مسئولیت، مهندسی وانرژی شرکت بیمه تجارت نو،اعلام کرد: باوجود مشکلات موجود در سال جاری، شرکت بیمه تجارت نودربازه زمانی شش ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، در پرتفوی بیمه نامه‌های مسئولیت رشدی ۲۷۵ درصدی را رقم زده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محبوبه ضیاء فروغی" در گفت و گو با چابک آنلاین،با اشاره به خرد بودن حق بیمه های انواع زیر رشته های این گروه بیمه ای،تاکید کرد: این مهم جزء با تلاش شبکه فروش و تعامل همکاران شعب سراسرکشور نمی توانست محقق شود.

وی،آموزش شبکه فروش، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در برطرف کردن چالش های پیش رو در امر بازاریابی و فروش ، ایجادانگیزه در شرایط رقابتی با رقبا را از جمله ابزارهای تحقق این موفقیت برشمرد.

مدیر بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و انرژی اذعان داشت که بیمه نامه های مسئولیت بعد ازبیمه نامه های تکمیل درمان وشخص ثالث،سومین رشته زیان ده صنعت بیمه محسوب می شوند،به همین دلیل فروش بیشتر توام با کنترل خسارت، جز از طریق شناسایی،کنترل و مدیریت ریسک امکان پذیرنخواهد بود.

وی،گفت: ضریب نفوذ رشته های بیمه مسئولیت در جامعه در مقایسه با سایر رشته های بیمه ای بسیار ناچیز است، بیمه های مسئولیت بیمه هایی با ماهیت حقوقی هستند.

ضیاء فروغی افزود: افراد چنانچه ناشی از فعل و یا ترک فعل خود به دیگران زیانی وارد کنند مسئول جبران خسارات وارده هستند، بنابراین با آگاهی افراد به مسئولیت های خود در تصدی انواع مشاغل، می توان شاهد رشد سهم این رشته در صنعت بیمه بود.

مدیربیمه‌های مسئولیت، مهندسی وانرژی شرکت بیمه تجارت نواظهار کرد: سالجاری همراه با شیوع پاندمی کوید -19 که تاثیرات قابل توجهی را برصنایع مختلف از جمله صنعت بیمه که بقاء آن در گرو رشد و بقا سایر صنایع و متقابلا بقاء سایر در گرو صنعت بیمه است، آغاز شد.

وی، با اشاره به تعطیلی  بسیاری از کسب و کارها و مکان های عمومی و تفریحی در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: این امر نه تنها زیان قابل توجهی را به صاحبان مشاغل مرتبط با فعالیت های مذکور واردکرد، بلکه صنعت بیمه را که رسالت حمایت از کسب و کارها و تامین پوشش بیمه ای مناسب برای دست اندرکاران این مشاغل را دارد تحت تاثیر قرار داد.

ضیاء فروغی گفت: سیاست شرکت بیمه تجارت نو در راستای افزایش فروش همواره با ارائه سرویس و خدمات مطلوب و مناسب در زمان بروز خسارت به مشتریان خود همراه بوده است. 

وی،افزود:در این شرایط، تنها با شناسایی و ارزیابی مناسب ریسک ها وآموزش رعایت اصول ایمنی متناسب با فعالیت مشاغل به بیمه گذاران می توان زیان وارده به شرکت های بیمه ای را در این حوزه مدیریت کرد، نسبت خسارت پایین این رشته در شرکت بیمه تجارت نو موید این موضوع است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای