شناسه خبر : 13529

براساس بخشنامه صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش چابک انلاین به نقل از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، برمبنای این بخشنامه قراردادهای صدورخدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور مشتمل بر پیمان‌هایی است که در جهت ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارک یا طراحی و ساخت توسط شرکت‌های ایرانی به متقاضیان خارج از کشور منعقد می‌شود، بنابراین شعب تأمین اجتماعی بابت هر پروژه در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی کارفرما، پرونده تشکیل و با اخذ مدارک و مستندات مربوط به کارکنان اعزامی، نسبت به دریافت لیست حقوق و دستمزد و حق‌بیمه آنان اقدام می‌کنند.

مقاطعه‌کاران موضوع این قانون مکلفند صورت مزد و حقوق کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق‌بیمه مقرر، به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت کنند.

اشخاص حقوقی که در خارج از مرزهای کشور اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند و از نیروی کار ایرانی جهت انجام فعالیت بهره می‌گیرند، می‌توانند کارگران ایرانی خود را برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی کنند.

براساس این گزارش با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه ‌است، لذا کارفرما به استناد قانون کار و قانون تامین اجتماعی موظف است همه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول (نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور) را سریعا و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارک مبه شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه گزارش و اعلام کند.

ارائه همه تعهدات قانونی به این قبیل از بیمه شدگان همانند سایر بیمه شدگان اجباری موضوع قانون تامین اجتماعی خواهد بود که به هر عنوان در قبال انجام کار، مزد یا حقوق دریافت می‌کنند.

درباره آن دسته از افرادی که درچارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به پرداخت حق بیمه می‌کنند، ارائه تعهدات قانونی مطابق آئین نامه اجرایی مربوطه خواهد بود.

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲ هزار نفر نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اعزام شدند و  برای سال ۱۳۹۸ نیز اعزام ۵ هزار نفر نیروی کار تا پایان سال هدفگذاری شده بود که در هفت ماهه نخست حدود ۲ هزار نیروی کار از طریق کاریابی‌ها به خارج از کشور اعزام شده بودند. 

جهت گیری و اولویت وزارت تعاون برای حمایت از اعزام نیروی کار، بیشتر در رشته‌های فنی و مهارتی و نیروی متخصص دانشگاهی، غیر از رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای