شناسه خبر : 13459

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران بیان کرد: در بیمه نامه‌های تکمیل درمان انفرادی، ریسک به صورت تکی و موردی بررسی می‌شود که احتمال وقوع ریسک را کاهش می‌دهد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سید مجتبی عطری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به اینکه دربیمه نامه درمان انفرادی، بیمه گذار پرسشنامه سلامت پرمی کند و معاینات مربوطه توسط شرکت بیمه گر انجام شده و نرخ و شرایط متناسب با ریسک ارائه می شود، ضریب خسارت کنترل شده تر از درمان گروهی است.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی گفته بودکه  با توجه به این که پیش از کرونا فروش بیمه درمان تکمیلی انفرادی درحد صفر بوده، شاهد رشد بالایی دراین بخش هستیم به طوری که فروش بیمه درمان تکمیلی نسبت به قبل از کرونا ۱۰ برابر شده است.

عطری ،با بیان اینکه فروش بیشتر بیمه نامه درمان انفرادی بیانگر بالارفتن ضریب خسارت بیمه نامه درمان نیست، افزود: شرکت بیمه گر دربیمه نامه تکمیل درمان انفرادی ریسک را به صورت تکی بررسی می کند که احتمال وقوع ریسک را کاهش می دهد.

معاون فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دانا، تصریح کردکه در بیمه نامه های درمان گروهی، همه افراد پرسشنامه سلامت پر نمی کنند ومعاینات مورد نیاز انجام نمی شود اما درمان انفرادی ریسک ها را به صورت موردی بررسی می کندو اگر به درستی انجام شود ضریب خسارت قابل کنترل تر از درمان گروهی است.

وی،درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر ضریب خسارت شرکت های بیمه ای، اظهارکرد: در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا با توجه به اینکه بستری های الکتیو( غیراورژانسی) کمتر شد مقداری کاهش خسارت وجود داشت.

عطری ادامه داد: به تدریج بستری های الکتیو شروع شد و اعمال مربوط به تشخیص کرونا و بستری ها افزایش پیدا کرد که پیش بینی می شود که تاثیر مثبت خودرا (از نظر ضریب) روی صنعت بیمه داشته باشد.

دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران در خصوص عدم پرداخت هزینه های تشخیصی کرونا توسط برخی از شرکت های بیمه ای، گفت: انواع قرارداد وجود دارد، در برخی از قراردادها پوشش آزمایش وجود ندارد و بیمه شده مراجعه می کند و تست می دهد و هزینه آن به وی پرداخت نمی شود.

عطری اذعان داشت که شرکت های بیمه ای درصورتی که پوشش آزمایش را در قرارداد داشته باشند،  هزینه تست کرونا را در قالب پروتکل های اعلامی وزارت بهداشت پرداخت می کنند ولی هزینه های چکاپ گروهی در خصوص کرونا پرداخت نمی شود.

وی توضیح داد: اگر آزمایش تشخیص کرونا به درخواست خود بیمار انجام شود هزینه آن پرداخت نخواهد شد و درخواست تست کرونا حتما باید به درخواست یک مرجع ذیصلاح انجام شود که درآنصورت بیشتر شرکت های بیمه ای در قالب پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت هزینه ها را پرداخت می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای