شناسه خبر : 13440

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس صنعت بیمه و بازار سرمایه فلسفه وجودی بازار متشکل بیمه‌ای را ارائه نرخ‌های منصفانه و عادلانه، تقویت رقابت‌پذیری و هم‌افزایی در صنعت بیمه دانست که در صورت ایجاد زیرساخت‍‌‌ها و اجرای درست آن، نتایج مثبت برای صنعت بیمه خواهد داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،"سیدمحمدجواد میرطاهر"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، بازار متشکل بیمه‌ای که در ایران در حال شکل‌گیری است را برگرفته از لویدز لندن دانست و افزود: در لویدز یک بازار و یک شرکت لویدز وجود دارد که شرکت لویدز راهبری و نظارت برروی بازار لویدز را برعهده دارد ودرصورتیکه این الگو درایران هم انجام شود به حوزه‌های نرخ‌دهی، کشف نرخ‌های عادلانه، شکل گرفتن فضای رقابتی و جلوگیری از دامپینگ کمک می‌کند.

این کارشناس صنعت بیمه، گفت: دربازار متشکل بیمه‌ای، سه حوزه، ارکان بازار، ابزارهای بازار و ریسک‌های بازار در نظر گرفته می شوندکه در هر سه حوزه باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

میرطاهر، بااشاره به پیش نیازهای بازار متشکل بیمه‌ای، توضیح داد:  فضای کارگزاری حال حاضر کشور  باید حرفه‌ای تر شده و به استاندارد دنیا نزدیک شود تا بتوان دراین بازار متشکل بیمه‌ای نقش آفرینی کند.

وی،افزود: از سوی دیگر در بازارهای این‌چنینی سندیکاهای تخصصی هم حضور دارند، بنابراین نیاز است که سندیکاهای تخصصی هم شکل گرفته ودرحوزه‌های اتکایی و بیمه‌گری مستقیم بتوانند ورود کنند.

این کارشناس بازار سرمایه، مساله دیگر را عمق بخشی به بازار متشکل بیمه‌ای با وجود شرکت‌های بیمه بزرگ و الزاماتی برای توانگری و الزامات سرمایه ای برای ورود به این بازار دانست وتاکیدکرد: بازار متشکل بیمه‌ای جای کار بسیار دارد و زیر ساخت‌های آن باید متناسب با شکل‌گیری این بازار شکل بگیردو راه طولانی تا شکل گیری آن وجود دارد.

میرطاهر، موضوع دیگر را مساله صندوق بیمه‌های تخصصی دانست و ادامه داد: باید برای صنایع مختلف مانند فولاد و پتروشیمی صندوق‌های بیمه تخصصی داشته باشیم زیرا شکل گیری این صندوق‌ها درکنار این بازار بین بیمه‌ای می‌تواند به عمق بخشی  بازار متشکل بیمه‌ای کمک کند.

میرطاهر،گفت: باید این نکته را در نظر گرفت که نبود بازیگران جدی و حرفه ای شکل گرفتن بازار را با مشکل روبرو خواهد کرد و ضروری است که با آموزش ، به افزایش دانش فنی و حرفه ای تر شدن بازیگرهای این بازار بخصوص بروکرها مبادرت ورزید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای