شناسه خبر : 13379

اختصاصی چابک آنلاین؛ خروجی بازارمتشکل بیمه‌ای مشخص نیست

یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا بیان کرد: هرگونه نرخ گذاری درصنعت بیمه ممکن است که رقابت مابین شرکت‌ها را از بین ببردویا نتیجه مثبتی که مدنظر است بدست نیاید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"محمدرضا عربی مزرعه شاهی"درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: باتوجه به اینکه هنوز خروجی بازارمتشکل بیمه ای کاملا مشخص نیست وچه ساختاری دارد و بازیگران آن از چه قواعدی می خواهند پیروی کنند نمی توان  اظهار نظرخاصی کرد.

رییس کل بیمه مرکزی به تازگی احکام هیات موسس بازار متشکل بیمه‌ای را صادر کرده وخواستار تهیه اساسنامه ، بررسی پیشنهادات الزامات قانونی و اجرایی فعالیت بازار وتدوین برنامه جامع کسب و کاربازار متشکل بیمه شده است.

ازمینا صدیق نوحی، محمد مهدی علوی، علی ضیایی، غلامعلی غلامی، محسن قره خانی، غلامعلی جهانگیری، پرویز خوشکلام خسروشاهی، کامبیز پیکارجو، یونس مظلومی، حسن رضا عباسیان فر و مسعود حجاریان به عنوان اعضای هیات موسس بازار متشکل بیمه یاد می‌شود.

عربی مزرعه شاهی،افزود: اگر هدف این بازار نرخ گذاری یا ثابت کردن نرخ ها باشد با ذات کاربیمه وارزیابی ریسک متضاد است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه بیمه گر باید ساختاری داشته باشدکه ریسک را ارزیابی کند و به اندازه ریسک، متناسب با شرایط خود نرخ ارائه دهد،گفت: هنر شرکت های بیمه ای در نرخ دادن، ارزیابی درست ریسک است.

عربی مزرعه شاهی ادامه داد: شرکت های بیمه گر باید براساس ارزیابی ریسک، نرخی بدهند که متضرر نشوند و اگر هم آن ریسک اتفاق افتاد پاسخگو باشند و خسارت را پرداخت کنند.

وی،تصریح کرد که اگر قرار براین باشد که این ساختار نرخ را ثابت و دستوری کند یا برای نرخ،کف و سقف بگذارد با ذات بازار عملیات بیمه گری و این موضوع که شرکت بیمه ای خود باید ریسک را ارزیابی کند تا حدود زیادی متضاد است.

عربی مزرعه شاهی خاطرنشان کردکه علت تشکیل هربازاری این است که عرضه، تقاضا و نرخ، متناسب با شرایط طرفین به وجود آید و هر بازاری که این شرایط را محدود کند نمی تواند در بلند مدت موفق باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای