شناسه خبر : 13307

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو، افزود: همین افزایش قیمت منجر به افزایش میزان خسارت‌ها خواهد شد و ازآنجایی که بیشترین پرتفوی بیمه‌ای در رشته خودرو است با این افزایش قیمت‌ها یک تصادف معمولی، می‌تواند سقف پرداخت خسارت شرکت‌ها را پر کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فضل اله معظمی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت:درحال حاضردر صنعت بیمه یکسری رقابت های ناسالم وجود دارد که با تاسیس شرکت های بیمه ای جدید که وارد همین فضا هم خواهند شد ،رقابت ناسالم  باز تشدید خواهد شد.

وی، مدعی شد که بیشتر شرکت های بیمه ای خصولتی هستند و درحال حاضر برخی از شرکت های بیمه ای زیان می دهند و براساس گزارشات منتشره شرکت ها در کدال، شرکت ها ذخایر را هم  کم می گیرند.

معظمی، با بیان اینکه در حال حاضر برخی شرکت های بیمه ای مشکلات دارند، افزود: شاید مشکلات شرکت های کوچک تر بیشتر باشد ولی شرکت های بزرگ بیمه ای هم مشکلات خاص خودرا دارند و بیمه صنعتی نیست که در آن،  شرکت های بزرگ بتوانند به راحتی  به سود خوبی برسند.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا تصریح کرد: در صنعت بیمه سود آنچنانی وجود نداردو اگرشرکت ها  ذخائر را درست بگیرند همین سودی هم که از سوی شرکت ها اعلام می شود جای سوال دارد.!

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای