شناسه خبر : 13298

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین مدعی شد که افزایش قیمت خودرو برای شرکت های بیمه ای یک تهدید است زیرا با افزایش قیمت خودرو و قطعات آن، نرخ حق بیمه بدنه اتومبیل ، متناسب با این افزایش قیمت، رشد نکرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "اروج گروسی" درگفت و گو با چابک آنلاین، با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای در حال درتردد در کشور فاقد بیمه نامه بدنه اتومبیل هستند، گفت: در حدود 24 میلیون خودروی در حال تردد در کشور وجود دارد که 18 میلیون خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند و درحدود10 تا 15 درصد این 18 میلیون خودرو دارای بیمه نامه بدنه اتومبیل هستند.

وی، بیان کرد: بیمه نامه بدنه اتومبیل به دلیل اختیاری بودن چندان مورد اقبال جامعه قرار نمی گیرد و در سالجاری هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و کم شدن سفرهای جاده ای ، فروش این نوع بیمه نامه افت کرده است.

گروسی گفت: به علت اینکه در صنعت بیمه، نرخ آزاد است هر شرکت بیمه ای می تواند به فراخور وضعیت شرکت خود نرخ ارائه دهد به همین دلیل یک شرکت به تنهایی نمی تواند نرخ حق بیمه خود را افزایش دهد.

وی،با بیان اینکه از سال 74 تاکنون نرخ بیمه نامه بدنه، افزایش پیدا نکرده است، افزود: در بیمه نامه بدنه خودرو نرخ آزاد است وبرخی شرکت ها به تک نرخی شدن این بیمه نامه راضی نمی شوند.

مدیراتومبیل شرکت بیمه کارآفرین اذعان داشت: برخی از شرکت های بیمه ای معتقدند که با وجود نرخ واحد، بیمه گذاران تنها به سمت شرکت های بیمه ای قدیمی تر می روند و شرکت های جدید تربا نرخ می توانند بیمه گذاران را جذب کنندبه همین دلیل یکسان سازی نرخ نمی تواند انجام شود.

مدیراتومبیل شرکت بیمه کارآفرین تصریح کرد: خیلی از شرکت ها زیر بار یکسان سازی نرخ  نمی روند مگر اینکه شورای عالی بیمه این موضوع را اجباری کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای