شناسه خبر : 13286

اختصاصی چابک آنلاین؛

امروز تعدادی ازمدیران صنعت بیمه با حضور در بهارستان ، با رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی،به بحث و تبادل نظر در خصوص صنعت بیمه کشور پرداختند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، درحاشیه این نشست مدیران صنعت بیمه با رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،از تشکیل کمیته بیمه سخن به میان آمده است.

گفته می شودکه سیدکاظم دلخوش نماینده مجلس به عنوان رئیس این کمیته معرفی خواهد شد.

سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران هم به نمایندگی از صنعت بیمه عضو این کمیته انتخاب شده است.

ازجمع 32  شرکت بیمه ای فعال،گویا مدیران عامل 20 شرکت دراین نشست تبادل نظر درمجلس شورای اسلامی حضور داشته اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای