شناسه خبر : 13247

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون مالی شرکت بیمه کوثر، ضمن مناسب دانستن افزایش سقف ۲۰ درصدی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای دربازار سرمایه، به ریسک های خاص این سرمایه گذاری اشاره و بر دقت در انتخاب شرکت سرمایه پذیر تاکید کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی، رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش 20 درصدی سقف سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازار سرمایه خبر داد و گفت که رونق بخشی به بازار سرمایه از اهداف صنعت بیمه کشور است.

درهمین پیوند، "مصطفی مقصودی گنجه"، به خبرنگار چابک آنلاین، گفت: افزایش 20 درصدی سقف سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازار سرمایه، دست شرکت های بیمه ای را برای سرمایه گذاری بیشتر بازتر می کند.

وی، افزود:بورس به نقدینگی بیشتری نیازدارد،بنابراین تصمیم مذکور به بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.

معاون مالی شرکت بیمه کوثر،توضیح داد: افزایش 20 درصدی سقف سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازار سرمایه، سبب می شود تا برخی شرکت های بیمه ای که دچار مغایرت در آیین نامه 97 بودند به تعادل برسند.

مقصودی گنجه،افزود:شرکت های بیمه ای باید برروی شرکت های بورسی سرمایه گذاری کنند که ارزنده و با ثبات هستندو باید به صورت کامل صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر بررسی شود.

وی،با اشاره به خدماتی بودن شرکت های بیمه ای، ادامه داد: شرکت های بیمه باید خدمت رسانی کنند و برای این خدمت رسانی بهتر باید منابع نقد بیشتری داشته باشند و در انتخاب سرمایه گذاری خود دقت کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای