شناسه خبر : 13153

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه تجارت‌نو بیان کرد: با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، شرکت‌های بیمه‌ای باید سرمایه خودرا افزایش دهند یا ادغام شوند در غیر اینصورت با مشکلات جدی روبه رو خواهند بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"سید کاظم ملکوتی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز، بزرگترین ضعف شرکت های بیمه ای سرمایه اندک آنها است یعنی در حال حاضر سرمایه تمامی شرکت های بیمه ای فعال در صنعت با شرایط کنونی، کم است.

وی با اشاره به شرایط تورمی کشور، افزود: اگر شرکت های بیمه ای نتوانند سرمایه خودرا افزایش دهند ممکن است دچار مشکلاتی شوند و نتوانند پاسخگوی بیمه گذاران خود باشند.

معاون فنی شرکت بیمه تجارت نو خاطرنشان کرد که اگر شرکت ها قادر به افزایش سرمایه نباشند حتما باید ادغام شوند.

به گفته وی، شرکت هایی که در حال حاضر با سرمایه های پایین( 100 میلیارد تومان تا 250 میلیارد تومان)  مشغول به فعالیت هستند این میزان سرمایه، احتمالا  کفاف تعهدات آتی آنها را نمی دهد.

ملکوتی  اظهار کرد: اخذ مالیات برارزش افزوده یکی از مشکلاتی است که مدیران بالادستی صنعت بیمه برای شرکت های بیمه ای ایجاد کرده اند زیرا مالیات هزینه ای اضافی بر شرکت های بیمه ای و بیمه گذاران تحمیل می کند.

وی معتقد است که فعالیت بیمه گری خود سود آنچنانی برای شرکت های بیمه ای ندارد و این موضوع باعث می شود که بیمه گران این هزینه را سرباربیمه گذاران کنند و مجبور به افزایش حق بیمه می شوند.

معاون فنی شرکت بیمه تجارت نو با بیان اینکه با افزایش حق بیمه بیمه گذاران ازخرید پوشش بیمه ای امتناع می کنند، افزود: برخی از بیمه گذاران ترجیح می دهند در داخل مجموعه خود صندوقی ایجاد کنند و خودرا به بیمه وابسته نکنند.

ملکوتی درخصوص عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه درکشورگفت : فعالیت بیمه گری تنها درداخل صنعت بیمه نیست و به عوامل دیگری هم بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگر این موضوع به فرهنگ سازی مربوط است، افزود: برای فرهنگ سازی هم اول باید سطح درآمد مردم و دولت بالا برود درحال حاضر به دلیل شرایط تورمی، سطح درآمد عموم افراد جامعه پایین است که مانع از افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای