شناسه خبر : 13040

اختصاصی چابک آنلاین؛

نائب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران بیان کرد:درخواست اصلی انجمن از شورای عالی بیمه، واقعی سازی تعرفه و دریافت پوشش بیمه‌ای کامل بابت دو رشته تمرین درمانی و درمان‌های دستی است که هویت رشته فیزیوتراپی است .

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "پرهام پارسانژاد" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: عملکرد شرکت های بیمه ای دربخش فیزیوتراپی نیاز به بهتر و بهینه تر شدن دارد و تا ایده آلی که بیمه گذاران بتوانند از آن بهره مند شوند فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: در فیزیوتراپی یکسری درمان ها مانند تمرین درمانی و درمان های دستی است که تخصص و کار اصلی فیزیوتراپیست است و این موارد پوشش های بیمه ای مناسبی ندارنداز طرفی به  تجهیزات و دستگاهها توجه بیشتری  در پوشش های بیمه ای شده که تنها منجر به سودآوری برای برخی از واردکنندگان دستگاهها می شود.

نائب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران خاطرنشان کرد که مذاکرات بسیاری با شورای عالی بیمه شده و نظرات هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران مورد قبول واقع شده وانجمن معتقد است که باید به خدمات تخصصی تر و خدماتی که به تواناییهای علمی و حرفه ای فیزیوتراپیست بستگی دارد توجه بیشتری شده و پوشش های بیمه ای بیشتری گرفته شود.

پارسانژاد با اشاره به تاخیر پرداخت خسارت ها توسط بیمه های پایه به فیزیو تراپیست ها، افزود: این تاخیر در پرداخت خسارت ها که گاهی فاصله زیادی در ارائه خدمات به بیماران تا پرداخت رخ می دهد اقتصاد کلینیک های کشور را با مشکل روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای بازرگانی پرداخت مناسب تر و به موقع تری دارند، اظهار کرد: مسئله اصلی با صنعت بیمه این است که این صنعت به تبعیت از تعرفه مصوب وزارت بهداشت پوشش بیمه ای ارائه می دهد که در بعضی از موارد با نوع پوشش ها موافق نیستیم.

نائب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تعداد اعضای انجمن در سراسر کشور را 8 هزار نفر برشمرد و گفت: اکثر فیزیوتراپیست ها در شهرهای کوچک و روستاها با بیمه ها قرارداد دارند اما در شهرهای بزرگ خیلی از فیزیوتراپیست ها به دو دلیل عدم پرداخت به موقع خسارت و واقعی نبودن تعرفه، بدون قرارداد با بیمه ها کار می کنند.

پارسانژاد تاکید کرد: درخواست اصلی انجمن از شورای عالی بیمه، واقعی سازی تعرفه است،  حضور نمایندگان شرکت های بیمه ای در وزارت بهداشت در زمان تعیین تعرفه نقش اساسی داشته وهرچقدر که تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی به تعرفه واقعی نزدیک تر باشد خدمات با کیفیت تری ارائه می شود.

وی، تصریح کرد که فیزیوتراپیست ها اگر ارزیابی مناسبی از بیمارنداشته باشند درمان مناسبی هم نمی توانند ارائه دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای