شناسه خبر : 12964

اختصاصی چابک آنلاین؛

براساس قانون بیمه، اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شود و حداقل۶ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشد می‌تواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند و بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نمی‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای