شناسه خبر : 12927

مدیرکل تامین اجتماعی فارس گفت: ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، برای یکبار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «ابراهیم کشاورز» با اشاره به مشمولین از طرح معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای تغییر صندوق بازنشستگی گفت: آن دسته از ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه که از ابتدای فروردین ماه سال 1396 لغایت پایان اسفندماه سال 1400  درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص نحوه شناسایی و تشخیص مشمولین این طرح گفت: احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان براساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و درخصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه (اعم از داوطلبانه یا غیرداوطلبانه در حد فاصل زمانی 31‌‌/6‌‌/59 تا 27‌‌/5‌‌/67) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادرکننده در سطح نیروهای مسلح خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس در خصوص آن دسته از بیمه‌شدگانی که در سالهای گذشته نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی اقدام کرده ولی موفق به پرداخت تمام یا بخشی از اصل و یا اقساط مابه‌التفاوت آن نشده‌اند، گفت: این افراد در صورت احراز شرایط و با ارائه تقاضا به شعبه تامین اجتماعی، مشمول استفاده از تسهیلات این طرح می‌شوند.

کشاورز با اشاره به مفاد بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد: آن دسته از متقاضیان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان نموده‌اند و در نهایت این امر منجر به تکمیل فرآیند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نگردیده، می‌توانند از امکانات این ماده قانونی استفاده نمایند.

وی در ادامه به معرفی مرجع پرداخت کننده مابه التفاوت انتقال کسور بیمه‌شدگان این طرح گفت: مسئولیت پرداخت این هزینه برای شاغلین در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1392، برعهده دستگاه مربوطه و برای شاغلین در کارگاه‌های غیر دولتی و کلیه بیمه‌شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌نمایند (شامل گروه‌های خاص بیمه‌ای، دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری و ...)، چنانچه متقاضی در زمره فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باشد، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس در پایان گفت: تغییرصندوق بیمه فقط در خصوص  تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار یا خدمت ویانوع فعالیت فرد بوده و شامل اشخاصی که بدلیل استعفاء، اخراج، انفصال دایم و بازخرید خدمت، رابطه استخدامی آنان با موسسه محل خدمت یا صندوق متبوع قطع شده و یا می شود و پس از آن مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته یا می‌گیرند، نخواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای