شناسه خبر : 12701

ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند با پرداخت مبلغ مقرر در ماه تحت پوشش حمایت‌های کوتاه‌ و بلندمدت تامین اجتماعی قرار گیرند و از مزایای بازنشستگی، برقراری مستمری بازماندگان (فوت قبل و بعد از بازنشستگی) و درمان بهره‌مند شوند.

به گزارش چابک آنلاین، حسین امیری‌گنجه (مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ) در جمع کارشناسان این اداره کل با ذکر مطلب بالا افزود: کمتر از ۵ درصد ورزشکاران تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

امیری‌گنجه افزود: در سطح استان تهران بیش از ۳۲۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که از این تعداد کمتر از ۲۰درصد تحت پوشش حمایت‌های تامین اجتماعی قرار دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ یکی از مشکلات بیمه ورزشکاران را نبود ساختار تشکیلاتی منظم در باشگاه‌ها و عقد قراردادها دانست و افزود: کلیه ورزشکارانی که به نحوی در مراکز دولتی خصوصی مشغول به کار هستند، از بیمه‌های اجتماعی بلندمدت برخوردار هستند و متاسفانه ۹۰ درصد بیمه ورزشکاران با نگاه صرفا حوادث و بیماری و به صورت کوتاه‌مدت منعقد می‌‌شود.

او با اشاره به ماهیت بیمه مشاغل سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به نیاز و درخواست ورزشکاران و شرایط کاری، آنها می‌توانند بر مبنای سه اصل ۱۲درصد مستمری بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، ۱۴درصد مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان و ۱۸ درصد مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ حداقل سن برای بیمه ‌شدن ورزشکاران را  ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال اعلام کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای