شناسه خبر : 12566

اختصاصی چابک آنلاین؛

اسداله عباسی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، درحال حاضر و با آمدن وی ، ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین 4 نفره شد.

از فرامرز خجیر انگاسی، فرشید پورکاویان، اسداله عباسی و سید مصطفی کیایی  به عنوان اعضای  هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین یاد می شود‌.

جای نماینده شرکت توسعه کسب وکار سبا در هیات مدیره اتکایی امین همچنان خالی  است.

پیشتر، علی اصغر اصلان بیگی به چابک آنلاین گفته بود که نام گزینه جایگزین خود برای  حضور درترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین را می داند.

حدود دو ماه از جدایی اصلان بیگی از جمع هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین می گذرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای