شناسه خبر : 12414

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم پرداختی۱۵ شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۸ به رقم ۷,۶۳۰,۶۹۳ میلیون ریال رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، برابر ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده تصریح شده که در راستای تامین بخشی از منابع مورد نیاز، باید معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بطور مستقیم،به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این قانون است.

براساس بررسی های انجام شده بر روی 19  شرکت بیمه ای که صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۸ خود را منتشر کرده اند، شرکت بیمه آسیا با رقم  1.732.799 میلیون ریال بالاترین سهم پرداختی به وزارت بهداشت را خواهد داشت.

شرکت های بیمه دانا، پارسیان و معلم نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

شرکت بیمه سرمد با سهم پرداختی 76.907 میلیون ریال کمترین سهم را در بین این تعداد شرکت به وزارت بهداشت از آن خود کرده است.

photo_2020-08-05_10-20-56

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای