شناسه خبر : 12383

اختصاصی چابک آنلاین؛ متوسط زمان پاسخگویی به شکایات در صنعت بیمه ۲۳ روز است

رئیس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی اظهار کرد که در سال ۱۳۹۸ کل شکایت‌های ثبت شده در سامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ۳۰۱۳ مورد بوده که ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، ابوالفضل دهقان زاده در گفت‌وگو با چابک آنلاین، گفت: شورایعالی بیمه درراستای اجرای ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی، آیین نامه ای را تحت عنوان آیین نامه شماره 71 مصوب کرده است.

به گفته وی، آیین نامه 71 شورایعالی بیمه، جنبه حمایتی از حقوق بیمه گذاران را دارد و در فصل 5 آیین نامه 71، فرایند رسیدگی به شکایت های بیمه ای و وظیفه شرکت های بیمه در این خصوص شرح داده شده است. 

رئیس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی اذعان داشت که موسسات بیمه ای باید فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای را به صورت شفاف و روشن در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند، به گونه ای که امکان رسیدگی به شکایات در سطح تمام کشور برای بیمه گذاران فراهم باشد.

وی، بیان کرد که درآیین نامه شماره 71 شورایعالی بیمه یک مدت زمان 20 روزه برای رسیدگی به شکایات بیمه گذاران و زیان دیدگان در نظر گرفته شده واگربه هردلیلی در مدت زمان 20 روزه  به شکایت رسیدگی نشد،موارد و مستندات را به بیمه مرکزی فرستاده و تقاضای رسیدگی کنند.

دهقان زاده، توضیح دادکه پس از بررسی های اولیه مشخص شده که بسیاری از شکایات ناوارد است و اگر هم در پرونده ای حق با شاکی باشد بیمه مرکزی با شرکت بیمه مکاتبه می کند.

رئیس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی،بااشاره به نقص اطلاعاتی برخی از پرونده های شکایات، افزود: پس از اعلام مراتب از سوی بیمه مرکزی، شرکت بیمه گر در مدت یک هفته شکایت را بررسی کرده و پاسخ شکایت را به صورت مستدل ومستند جهت رسیدگی ارسال می کند.

دهقان زاده آمار ثبت شده شکایات نزد بیمه مرکزی در سه ماهه نخست سالجاری را 731 مورد اعلام کرد و افزود: در سال 1398 کل شکایت های ثبت شده در سامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی 3013 مورد بوده که 21 درصد نسبت به سال 1397 کاهش داشته است. 

وی، اعلام کرد که 72 درصد از 3013 شکایت واصله به بیمه مرکزی مربوط به رشته بیمه اتومبیل بوده که 50 درصد ثالث، 16 درصد بدنه و 6 درصد از آن مربوط به حوادث راننده بوده است.

وی ادامه داد که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات از سوی صنعت بیمه در سال گذشته،23 روز بوده که نسبت به سال قبل از آن 5 روز بهبود پیدا کرده است.

دهقان زاد ملاک بررسی زمان پاسخگویی شرکت های بیمه به شکایات دو هفته ای است که در ماده 28 آیین نامه 71  آمده است و براساس آن عملکرد شرکت ها به سه دسته مطلوب( کمتر از 2 هفته)، نسبتا مطلوب( بین ۲تا ۳ هفته) و نامطلوب ( 21 روز به بالا) تقسیم بندی می شود.

وی بابیان اینکه شرکت های مناطق آزاد و صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی از شکایت های کمی برخوردار هستند و شرکت های بیمه اتکایی هم شکایتی ندارند، افزود: در زمینه مدت زمان پاسخگویی، از مجموع 28 شرکت بیمه، 20 شرکت در سطح مطلوب و نسبتا مطلوب قرار دارند  و 8 شرکت بیمه ای در سطح نامطلوب قرار دارند که دامنه آنها بالاتر از ۲۱ روز است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای