شناسه خبر : 12306

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه امید بیان کرد: پرداخت کارمزد بیشتر ازمیزان تعیین شده در آیین‌نامه کارمزد به نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای تخلف محسوب می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "ضیاء الدین صادقیان" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: در بیمه مرکزی و طبق آیین نامه کارمزد سقفی برای میزان کارمزد پرداختی شرکت های بیمه ای به نمایندگان تعیین شده و شرکت ها می توانند پایین تر از این مبلغ را بپردازند اما مبلغ بالاتر از کارمزد تعیین شده تخلف محسوب می شود.

وی اذعان داشت که شرکت های بیمه ای بر اساس درجه بندی که برای نمایندگان شرکت های خود در نظر می گیرند ممکن است تخفیفات یا تشویقی هایی برای آنها در نظر بگیرند اما کارمزدی بیشتر از میزان تعیین شده نمی پردازند.

مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه امید،با تاکید بر این نکته که پرداخت کارمزد بیشترازسوی شرکت ها به نمایندگان،تخلف است،گفت: به طور معمول تمامی شرکت ها باید انجمن یا کانون داشته باشند و این انجمن ها از حقوق نمانیدگان دفاع کنند.

وی اظهارکرد:بعید می دانم که بیش از یک سوم شرکت ها کانون یا انجمن داشته باشند اما اگر انجمن داشته باشند بسیاری از مشکلات و چالش های نمایندگان از جمله همین موضوع در آنجا مطرح می شود که  با گفتگو و همفکری به نقطه نظر مطلوب می رسد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای