شناسه خبر : 12272

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر سابق انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران، بیان کرد:محصول قارچ به دلیل ریسک پذیری بالا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارد و این محصول کشاورزی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی هم نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "حبیب الله عظیمی " در گفت و گو با چابک آنلاین،عملکرد شرکت های بیمه ای را از یکدیگر متفاوت ارزیابی کرد و گفت که شرکتها معمولا در جهت منافع خود پیش می روند اما به طور کلی صنعت بیمه، اگر بتواند در زمینه های بیشتری ورود کند می تواند یک پشتیبان خوب برای تولید کنندگان باشد.

وی افزود: تولیدکنندگان و شرکت های بزرگ که بستر رویش قارچ انجام می دهند، ماده اولیه (folash)  را بیمه می کنند و از بیمه نامه مسئولیت و تکمیل درمان نیز استفاده می کنند.

دبیرسابق انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران باشاره به اینکه صندوق بیمه کشاورزی برای محصول قارچ هیچگونه بیمه نامه ای را تعریف نکرده است، اظهار کرد: تلاش های بسیاری برای  تحت پوشش قراردادن محصول قارچ یا کمپوست آن انجام شدولی نتیجه ای نداشت وقارچ تولیدی نتوانست همانندسایرمحصولات کشاورزی که دارای  بیمه نامه تضمین هستنداین بیمه نامه را داشته باشد.

 اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران از 200 تولید کننده تشکیل شده که بزرگترین شرکت های تولید کننده قارچ کشورکه حدود 80 درصد تولید کشور را در اختیار دارند عضواین انجمن هستند.

دبیر سابق انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران توضیح داد: شرکت های بیمه ای هنوز نتوانستند فرمول ریسک پذیری محصولات قارچ را بدست بیاورند که بخواهند آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای