شناسه خبر : 12134

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه آسماری در منطقه آزاد ارس، بیان کرد: فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای سرزمین اصلی درمناطق آزاد ،کار را برای شرکت‌های بیمه‌ای مختص این مناطق سخت‌تر می‌کند زیرا شرکت‌های مناطق آزاد مجاز به فعالیت در سرزمین اصلی نیستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مهدی جلیل القدر" در گفتگو با چابک آنلاین، گفت: تمامی شرکت های بیمه ای مختص مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس فعال هستند و برخی از شرکت های سرزمین اصلی هم مجوز فعالیت در این منطقه را دارند. 

وی افزود: بیشتر شرکت های بیمه ای فعال در منطقه آزاد ارس کارشناس خسارت در خود منطقه  ارس ندارند و باید کارشناس را ازتبریز یا شهرهای اطراف بیاورند اما شرکت بیمه آسماری از کارشناسان خود استفاده می کند و به دلیل سرعت  درپرداخت خسارت در منطقه به خوبی شناخته شده است.

رئیس شعبه شرکت بیمه آسماری در منطقه آزاد ارس با بیان اینکه  مهمترین مساله برای بیمه گذاران پرداخت به موقع در زمان خسارت است، اظهارکرد: بعضی از شرکت های بیمه ای به دلیل فقدان کارشناس نمی توانند به درستی فعالیت کنند.

جلیل القدراذعان داشت که بیشترین اقبال در این منطقه به سمت بیمه نامه های شخص ثالث و تکمیل درمان است که تکمیل درمان هم به دلیل شرکت کمک رسان اس.او.اس است که خسارت ها را به موقع می پردازد.

رئیس شعبه شرکت بیمه آسماری در منطقه آزاد ارس تصریح کرد: فعالیت شرکت های بیمه ای سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای شرکت های ویژه مناطق آزاد مشکل ایجاد می کند، اگر پرتفوهایی که در منطقه هستند مختص به شرکت های بیمه ای خود منطقه باشد خیلی بهتر می شود کارکرد زیرا شرکت های مناطق آزاد نمی توانند در سرزمین اصلی فعالیتی داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای