شناسه خبر : 12121

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۴۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه میهن، تعاون و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش  ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای