شناسه خبر : 12102

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۳.۷۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۲.۷۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۰۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴۳.۲۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای