شناسه خبر : 12088

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۲.۲۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۱۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه کوثرو میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای