شناسه خبر : 12070

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۰.۰۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه کوثر، سینا و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای