شناسه خبر : 12058

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۲.۸۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۹۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای