شناسه خبر : 12112

۳۰ هزارپرسنل جایگاه‌های سی ان جی بیمه‌نامه تکمیل درمان ندارند

رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی کشور، بیان کرد که جایگاه‌داران از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در زمان پرداخت خسارت رضایتی ندارند و مشکل اصلی مربوط به زمان صدور بیمه‌نامه است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محسن جوهری در گفتگو با چابک آنلاین افزود:شرکت های بیمه ای بسیاری از مسائل را در زمان صدور بیمه نامه در نظر نگرفته و تنها هدف آنها جذب مشتری است.

وی،گفت: نزدیک به 2500 جایگاه سی ان جی در کشور وجود دارد که تمامی این جایگاهها بیمه هستند زیرا هیچ جایگاهی بدون بیمه اجازه فعالیت ندارد.

جوهری تصریح کرد:ابنیه و تمامی تجهیزات جایگاههای سی ان جی که شامل( کمپرسور، مخازن ذخیره ، و تابلوهای برق ) می شود به عنوان اموال جایگاه در لیست بیمه قرار می گیرند.

رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی کشور تصریح کرد: جایگاههای سی.ان.جی از بیمه نامه های مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث و کارکنان، بیمه نامه آتش سوزی و بیمه نامه شکست ماشین آلات استفاده می کنند و برخی از جایگاهها وجه نقد خودرا نیز بیمه می کنند.

جوهری با بیان اینکه جایگاه داران از عملکرد شرکت های بیمه ای در زمان پرداخت خسارت رضایتی ندارند، ادامه داد: مشکل اصلی  مربوط به زمان صدور بیمه نامه است، شرکت های بیمه ای بسیاری از مسائل را در زمان صدور بیمه نامه در نظر نگرفته و تنها هدف آنها جذب مشتری است.

وی اظهارکرد: زمانی که جایگاهی دچار حادثه شد تازه متوجه می شود که بیمه نامه به صورت ناقص صادر شده و این موضوع موجب عدم پرداخت خسارت و یا پرداخت کمتر از میزان خسارت وارده به جایگاه می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی کشور بیان کرد: خسارت وارده به جایگاههای سی.ان.جی بسیار کم است وریسک این جایگاهها برای شرکت های بیمه ای پایین است با این حال شرکت های بیمه ای در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت با برخورد های سلیقه ای سعی در عدم پرداخت خسارت وارده به جایگاهها دارند.

جوهری، با اشاره به تعداد بسیار کم خسارت های وارد شده به جایگاههای سی.ان.جی ، افزود: به دلیل استانداردسازی جایگاههای سی ان جی در سالهای اخیر، حوادثی که در جایگاههای  سی ان جی اتفاق می افتد بسیار کم است، بنابراین  شرکت های بیمه ای از بیمه کردن جایگاههای سی.ان.جی سود می برند زیرا ریسک این جایگاهها برای شرکت های بیمه ای بسیار پایین است.

وی افزود: با وجود درخواست انجمن در رابطه با بیمه درمان ، شرکت های بیمه ای  در این زمینه همکاری لازم را نداشته اند و متاسفانه به دلیل سخت گیری شرکت های بیمه ای،  پرسنل جایگاههای سی ان جی که حدود 30 هزار نفر هستند از بیمه نامه تکمیل  درمان محروم هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی کشور، با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا برای سی.ان.جی شده است، گفت: قبل از سهمیه بندی بنزین مصرف روزانه سی.ان.جی 19 میلیون متر مکعب در روز بود که بعد از سهمیه بندی به 25 میلیون متر مکعب در روز رسید اما با شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش مصرف بودیم و در فروردین ماه فروش سی.ان.جی به زیر 15 میلیون متر مکعب در روز رسید و باوجود افزایش مصرف در ماههای اردیبهشت و خرداد هنوز میزان مصرف سی ان جی در مقایسه با  بهمن ماه سال گذشته پایین تر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای