شناسه خبر : 12017

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۳.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۴۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۰۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه پاسارگاد و میهن با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۲۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای