شناسه خبر : 11991

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۷۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۰.۹۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۴۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه پاسارگاد، اتکایی امین و سینا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۳۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای