شناسه خبر : 11680

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیرعامل شرکت یزد تایر بیان کرد: تمامی اموال و تجیهزات کارخانه و همچنین تمامی نیروهای فعال در این کارخانه تحت پوشش بیمه ای قراردارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  "اسکندر ستوده"در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: تمامی اموال و تجهیزات کارخانه تحت پوشش بیمه ای قراردارند و تا کنون ازعملکرد شرکت های بیمه ای رضایت داشتیم.

وی، ادامه داد: بقای شرکت های بیمه ای در جلب رضایت مشتری است و اگر مشتریان خودرا راضی نگه دارند به قدرت رسیده و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند در غیر اینصورت کسی از بیمه استقبال نمی کند.

مدیرعامل شرکت یزد تایر تصریح کرد: خدمات شرکت های بیمه ای درصنف تولید کنندگان تایر بسیار کامل بوده و از مواد اولیه که خریداری می شود تا آخر خط و تولید محصول،تمامی موارد بیمه هستند.

ستوده، با بیان اینکه محصول تولید شده در کارخانه متبوع وی نیز بیمه است، افزود: عملکرد محصول در سرویس هم بیمه است و اگر محصولی در سرویس دچاراشکال شود مصرف کننده نیزبیمه است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای