اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، اظهار داشت: تعرفه معاینه فنی خودروها به صورت سالانه یا چندسال یکبار اعلام می‌شود و این مساله مراکز معاینه فنی خودرو را دچار مشکل می‌کند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای