سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان اینکه دولت اکنون باید تکلیف 1.8 میلیون دارنده کارت سهام عدالت به عنوان جامانده را مشخص کند، گفت:‌ البته حدود 16 میلیون نفر دیگر هم از 6 دهک کم درآمد، سهام عدالت نگرفته‌اند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای