شناسه خبر : 11654

علیرضا حجتی ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین خبر داد: بعد از تصویب صورتهای مالی در مجمع ، سود مشارکت در منافع قابل توجهی به بیمه گذاران عمر پرداخت خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین، علیرضا حجتی ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین در جلسه شورای استانی سندیکای بیمه گران در شعبه بیمه کارآفرین استان زنجان با حضور رئیس کل‌بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران گزارش کاملی از اقدامات بیمه کارآفرین در بخش بیمه های زندگی و تفکیک صورت های مالی عمر و غیرعمر ارایه داد.

حجتی در ادامه افزود: با اقدامات مدیر عامل بیمه کارآفرین و حمایتهای هیات مدیره بعد از تصویب صورتهای مالی در مجمع ، سود مشارکت در منافع قابل توجهی به بیمه گذاران عمر پرداخت خواهد شد که این موضوع امید روشنی برای بیمه گذاران عمر به ارمغان خواهد آورد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای