شناسه خبر : 11319

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه  پارسیان با کاهش ۴.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۲.۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه اتکایی ایرانیان و اتکایی امین با کاهش۲.۵۲درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۰۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای