شناسه خبر : 10509

رییس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خراسان رضوی، عدم ارزیابی کارشناسی ریسک و رقابت ناسالم مابین شرکت‌های بیمه‌ای را از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه در این استان نام برد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، جمشید خاتمی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: استان خراسان رضوی در حوزه صنعت بیمه بعد از استان تهران جزء استان‌هایی است که مشتری بیمه‌ای زیادی دارد به دلیل اینکه هم استان پهناوری است و هم جمعیت استان زیاد بوده و صنعت و تجارت بسیاری هم در این استان وجود دارد ولی همزمان با فروش بیمه‌‌نامه خسارت بالایی هم دارد.

وی ادامه داد: این دونکته در کنارهم باعث می شود که کارکردن در حوزه صنعت بیمه در این استان بسیار سخت باشد و با وجود اینکه جمعیت این استان زیاد است اما در بخش بیمه نامه های زندگی سهم چندانی ندارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در مشهد تصریح کرد: شرکت های بیمه ای خصوصی شروع کرده اند به کندن از کیک بزرگی که سهم شرکت های بیمه ای بزرگتر بوده و سهم آن شرکت ها کوچکتر شده و در چنین حالتی رقابت ناسالم ایجاد می شود که یکی از معضلات این استان است.

رییس شعبه شرکت بیمه سرمد در مشهد بیان کرد: وقتی که شرکت های بیمه ای به دلیل فروش بیشتر قیمت را پایین می آورند و شرایط بیمه را در نظر نمی گیرند به صنعت بیمه استان هم ضرر می رسانند، استان خراسان رضوی پرتفوی خیلی خوبی دارد اما در خسارت هم به دلیل عدم ارزیابی کارشناسی ریسک ها و رقابت ناسالم خسارت بالایی هم دارد.

خاتمی با بیان اینکه بیمه نامه بدنه اتومبیل بیشترین فروش را در مشهد دارد گفت: بیمه نامه آتش سوزی جزء بیمه نامه هایی است که رغبت زیادی به خرید آن در استان خراسان رضوی وجود دارد ولی بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری که بیمه نامه خوبی هم است به نسبت جمعیت ضریب نفوذ پایینی در استان  دارد.

وی درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر فروش بیمه نامه گفت: از آنجاییکه بخشی از فروش بیمه نامه ها توسط شبکه فروش تامین می شود و فروش بیمه هم یک کار چهره به چهره است، فروش نمایندگان و کارگزاران به دلیل کرونا به شدت کم شده وحجم مراجعین و صدور بیمه نامه ها به نسبت سال قبل بسیار کمتر شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای