شناسه خبر : 10490

اختصاصی چابک‌آنلاین

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود خالص شرکت‌های بیمه‌ای کره جنوبی به دلیل افزایش خسارات مربوط به بیمه اتومبیل، نسبت به یک دهه گذشته، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بنابر این گزارش، سود خالص تلفیقی شرکت های بیمه ای در کره جنوبی در سال 2019، با 26 درصد کاهش نسبت به سال 2018، معادل 5.33 هزار میلیارد وون کره جنوبی یا به عبارتی 4.3 میلیارد دلار بوده است.

بیمه گران عمر نیز شاهد یک نزول 22.8 درصدی نسبت به سال گذشته آن و رسیدن به رقم سود خالص تلفیقی 3.11 هزار میلیارد وون کره جنوبی بودند. در حالیکه این روند نزولی در بخش بیمه غیر عمر با کاهش 31.7 درصدی و رسیدن به میزان 2.22 هزار میلیارد وون مواجه بود.

از قرار معلوم شود  خالص شرکت های بیمه ای غیر عمربه دلیل مواجهه با خسارت های بالا در بخش بیمه اتومبیل نسبت سال 2018 با کاهش شدیدی رو به رو شده است.

درآمد حاصل از حق بیمه شرکت های بیمه ای، به 212.76 هزار میلیارد وون در سال گذشته رسید که یک رشد 5.4 درصدی نسبت به سال 2018 داشته است. دارایی کلی این شرکت ها نیز به  1238.91 هزار میلیارد وون رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای