شناسه خبر : 10479

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران معتقد است که شرکت‌های بیمه‌ای باید از حاکمیت دولتی خارج شده و همگام با تکنولوژی روز حرکت کنند چرا که شرایط دنیای تجارت دستخوش تغییرات بسیاری شده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، مهرداد اکبریان در گفت و گو با چابک‌آنلاین، با اشاره به مراحل تولید و صادرات بخش سنگ آهن، گفت: تولید این محصول در محیطی پرخطر انجام شده و مراحل حمل و نقل، دپوسازی و صادرات آن همواره با ریسک بالا همراه است.

وی افزود: این بازار پر ریسک نیازمند این است که شرکت های بیمه ای طبق رسالت خود نقش ایفا کرده و شرایط را پایدار کنند تا شخصی که به عنوان سرمایه گذار چه در بخش تولید و چه در بخش صادرات فعالیت می کند بتواند با اطمینان خاطر حرکت کند.

به گفته وی، شرکت های بیمه خارجی اصول کاری خود را دارند و اگر آزادی همکاری بین ما و آنها بود به طور یقین این رضایت را هم جلب می کردند اما در شرایط تحریم امکان همکاری با شرکت هایی مانند شرکت لویدز لندن که کشتی ها را پوشش می دهند نداریم و به ما خدمات ارائه نمی دهند. 

اکبریان بیان کرد: از طرف دیگر شرکت های بیمه ای داخلی خیلی مورد تایید خریداران و طرف های قرارداد ما نیستند زیرا زمانی که اتفاقی می افتد ارتباط راحتی بین بیمه ها ندارند و حتی شرکت های بیمه ای داخلی تعهدات خوبی هم در این زمینه ندارند، به همین دلیل برای کسی که به عنوان بیمه گذار می خواهد سرمایه خودش را بیمه کند بود و نبود بیمه های داخلی فرقی ندارد.

وی با اشاره به گستردگی خدمات بیمه ای سایر کشورهای دنیا، گفت: در سنگاپور محصولی که فروخته می شود، قرارداد، قیمت و حتی بالا و پایین رفتن ارزی که معامله شده را می توان بیمه کرد اما در ایران هیچکدام از اینها را نداشته و در شرایط پرریسکی معامله می کنیم.

اکبریان اذعان داشت که "در ایران تنها از بیمه حوادث، مسئولیت و اشخاص استفاده می کنیم."

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، در خصوص علت نوع عملکرد صنعت بیمه کشور، اظهار کرد: بیمه در کشور بیشتر به حاکمیت وصل است تا مردم  یعنی به نظر می رسد که بیمه بخشی از دولت است و دولت هم حمایت یک جانبه ای را از صنعت بیمه می کند.

اکبریان توضیح داد: این حمایت در جهت اینکه صنعت بیمه خدمات ارائه دهد نیست و برای این است صنعت بیمه بتواند حیات خودش را حفظ کند، در صورتیکه حیات صنعت بیمه نه در حمایت های دولتی بلکه در نوع ارتباطی است که با اتفاقات تولیدی، تجاری و ارتباط صحیح و مستقیم بیمه با بازار کار است.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت های بیمه در زمان بستن قرارداد همه چیز را خوب نشان می دهند اما در اولین مرحله ای که بیمه گذار برای دریافت خسارت مراجعه می کند به هر نحوی با از تعهدات اولیه خود سرباز می زنند و به همین دلیل یک بی اعتمادی در سالهای گذشته اتفاق افتاده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با تاکید بر رعایت منافع بیمه گر و بیمه گذار، گفت: انتظار می رود که صنعت بیمه از حاکمیت دولتی خارج شود و پس از آن خود را بروز کنند زیرا شرایط دنیای تجارت بسیار تغییر کرده و تجارت های قدیم تبدیل به تجارت های مجازی شده اند.

اکبریان تاکید کرد: مهم نیست که در شرایط کرونا یا تحریم باشیم به هر حال بیمه باید نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند.

وی با اشاره به نحوه عملکرد بازاریاب های شرکت های بیمه ای گفت: آنها باید از حالت عرضه محور خارج شده و تقاضا محور باشند و در نظر بگیرند که شاید یک مشتری به خدماتی که تبلغ آن را می کنند نیاز نداشته باشد.

اکبریان اذعان داشت: در حدود 346 معدن سنگ آهن در غالب 130 تا 140 شرکت در کشور وجود دارد که از این تعداد 110 شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای