شناسه خبر : 10418

رئیس شعبه شرکت بیمه ما در شهرستان بیرجند، دغدغه اصلی شرکت‌های بیمه‌ای در این شهرستان را رقابت‌های ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌ای و انعقاد قراردادهای گروهی سازمان‌ها از تهران دانست که منجر به کاهش سهم شرکت‌ها از پرتفوی استانی می‌شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، اسماعیل سرحدی درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: نرخ شکنی هایی که در صنعت بیمه وجود دارد در استان خراسان جنوبی هم وجود دارد و تعدادی از نمایندگان به دلیل اینکه کارمزد دریافت کنند نرخ ها را پایین آورده اند که منجر به رقابت ناسالم مابین شرکت ها شده و این معضل در استان خراسان جنوبی به خوبی مشهود است.

وی ادامه داد: دغدغه دیگری که در این شهرستان وجود دارد انعقاد قراردادهای درمان گروهی و سایر بیمه نامه های گروهی سازمان ها از ستاد مرکزی و تهران است که باعث شده صدور بیمه نامه از خود استان نباشد و سهم شرکت از پرتفوی استانی کم شود.

رئیس شعبه شرکت بیمه ما در شهرستان بیرجند اظهارکرد: استقبال مردم بیرجند از بیمه نامه های درمان و بعد از آن بیمه نامه های عمر وسرمایه گذاری است به خصوص در شرکت بیمه ما با توجه به اینکه از سال 95 در این شهر تاسیس شده و هنوز جزء شرکت های تازه وارد استان محسوب می شود اما فروش بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری با بیمه نامه های ثالث برابری می کند.

سرحدی درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا برروی فروش بیمه نامه شرکت های بیمه ای گفت: به دلیل شیوع بالای ویروس کرونا نمایندگان برای بازاریابی به شرکت ها مراجعه نمی کنند و تعدادی از نمایندگان هم تعطیل کرده اند که این مسئله  برروی  فروش بیمه نامه ها تاثیر منفی گذاشته است.

وی افزود: موادری هم وجود داشته که اشخاصی در این شرایط تصمیم به خرید بیمه نامه عمر گرفته اند که اگر اتفاقی برای آنها رخ داد سرمایه فوت برای وراث باقی بماند اما به طور کلی به دلیل کاهش بازاریابی فروش کاهش یافته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای