شناسه خبر : 10390

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان سقز بزرگترین چالش موجود در این شهرستان را خسارت‌های ساختگی دانست که روز به روز افزایش می‌یابد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، یعقوب اکابر در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: یکی از چالش هایی که درحال حاضردر صنعت بیمه وجود دارد از خود صنعت و افراد فعال در این صنعت نشات می گیرد که آنهم  عدم آگاهی نمایندگان و شبکه فروش شرکت های بیمه ای در رابطه با حقوق و فن بیمه است.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران شعب اطلاع چندانی از حقوق بیمه ندارند که این بی اطلاعی برای شرکت های بیمه ای مشکل ایجاد می کند زمانیکه یک نماینده بیمه اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند به درستی به بیمه گزار مشاوره دهد در نتیجه تنش ایجاد می شود.

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان سقز اظهار کرد: وقتی که بیمه گزار مشاوره درست نگیرد در زمان پرداخت خسارت به دلیل عدم آگاهی بیمه گزار  در بخش پرداخت خسارت چالش های بسیاری مابین بیمه گر و بیمه گزار ایجاد می شود که به اعتبار و خوشنامی صنعت بیمه لطمه وارد می کند.

اکابر تصریح کرد: یکی از بزرگترین چالش های موجود در شهرستان سقز خسارت های ساختگی از جمله تصادفات ساختگی و جابه جایی ماشین است که روزبه روز افزایش می یابد که نیاز به دخالت  مراجع نظارتی دارد تا جلوی این مسائل گرفته شود.

وی افزود:مردم شهرستان سقز به غیر از بیمه نامه شخص ثالث نسبت به  بیمه نامه های دیگر توجه زیادی ندارند اما شرکت بیمه کارآفرین و چند شرکت بیمه ای دیگر تلاش می کنیم تا در زمینه بیمه های عمر و زندگی در این شهرستان کار و فرهنگ سازی کنیم.

اکابر تاکید کرد: در رابطه با بیمه بدنه و بیمه نامه های آتش سوزی تمایلی زیادی از سمت مردم وجود ندارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان سقز درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا برفروش شرکت های بیمه ای گفت: به دلیل آنکه مشاغل مختلف کلا تعطیل شده اند شبکه فروش امکان مراجعه جهت فروش را ندارد در نتیجه فروش هم نخواهد داشت و کرونا تاثیر بسیار بسزایی بر روی فروش تمامی مشاغل از جمله شرکت های بیمه ای گذاشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای