شناسه خبر : 15370

اختصاصی چابک آنلاین؛

بحث برسرتخفیف‌های بیمه شخص ثالث از سوی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای بالاگرفت؛ آیا استارت‌آپ‌های بیمه‌ای قوانین و مقررات صنعت بیمه را به درستی رعایت می کنند؟

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این روزها تب تند حرکت به سمت تکنولوژی بیشتر صنایع را درگیرخود کرده وصنعت بیمه به عنوان یکی ازاضلاع سه گانه مثلث بورس، بانک و بیمه ،هرچند آهسته‌تر، اما به این سمت و سو، حرکت می‌کند.

درسالهای اخیر نیاز به تغییر و تحول در نحوه ارائه خدمات و محصولات بیمه‌ای روزبه روز بیشتر احساس می‌شد و در این بین، شیوع پاندمی کرونا ،این نیاز را ملموس‌تر وشکل گیری استارت‌آپ‌های بیمه‌ای را سریعترکرد.

بیمه مرکزی هم به عنوان ناظرصنعت بیمه، به لحاظ نقش حاکمیتی حمایت خود را از فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکل گیری و فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای اعلام کرد.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، گفت که از نوآوری و فناوری‌های نوین در زمینه فروش بیمه استقبال می‌کند واستارت‌آپ‌های بیمه‌ای حمایت 100 درصدی بیمه مرکزی را خواهند داشت چرا که بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین، روش میانبری برای توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود.

دراین مدت رئیس کل بیمه مرکزی، همواره بر نقش استارت‌آپ‌ها در توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه تاکید کرد و از آن‌ها خواست تا میل خرید بیمه را در میان مردم به خصوص جوانان افزایش دهند و با همگرایی، هم افزایی و نیازسنجی به توسعه صنعت بیمه کمک کنند.

دراهمیت و نقش کلیدی استارت‌آپ‌هادر افزایش ضریب نفوذ بیمه و نیاز به وجود آنها شکی نیست؛ اما آیا این استارت‌آپ‌ها آنگونه که باید به رسالت خود عمل می‌کنند؟

چنانچه قصد خرید بیمه نامه از استارت‌آپ‌های بیمه‌ای را داشته باشید با یک گشت وگذار ، متوجه می شوید که تنها  با چند کلیک کوتاه و به راحتی می‌توان  قیمت بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث به عنوان پرفرش‌ترین بیمه نامه کشور را استعلام کرد.

نکته قابل توجه،تخفیف‌هایی است که تعدادی ازشرکت‌های بیمه‌ای در رشته بیمه نامه شخص ثالث حتی بدون خرید مازاد مالی ارایه می کنند.

فراموش نکنیم که دریکسال اخیر،هرازگاهی اهالی صنعت بیمه ازنحوه بازاریابی و نرخ دهی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای گلایه  کرده اند.

به همین روی درسال 99  نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست شدکه درآن، بیمه مرکزی ضمن اعلام اینکه برخی از بازاریابان برخط بیمه ای تخفیفات مغایر با مفاد18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارائه کرده اند، ازآنها خواست که در اسرع وقت نسبت به توقف ارائه تخفیف مازاد برسقف مجاز اقدام کنند.

درهمین خصوص، رئیس هیات مدیره یکی از شرکت‌های استارت‌آپی به چابک‌آنلاین گفت که شرکت های استارت‌آپی یک امکاناتی را به مشتریانی که برای اولین بار از آنها خرید کنند در نظر می گیرند یعنی یک تخفیف کلی که فرد می تواند برای بیمه نامه شخص ثالث هم از آن استفاده کند و اگر در سایت قیمت بیمه‌نامه ارزانتر از بازار است این تخفیف را شرکت های استارت‌آپی نمی دهندبلکه شرکت های بیمه ای امکاناتی می دهند تا بتوان قیمت رقابتی به مردم ارائه کرد.

کارشناسان صنعت بیمه  اما به صورت جلسه تنظیم شده در سندیکای بیمه گران اشاره می کنند و معتقدند که با توجه به آن توافق نامه، شرکت‌های بیمه‌گر تخفیفات 2.5 درصدی بیمه نامه شخص ثالث را در بیمه نامه های صادره لحاظ نمی کنند بنابراین این تخفیف  ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای نبوده و نمایندگانی که با این استارت‌آپ‌های بیمه‌ای همکاری دارند این تخفیف‌ها را ارائه می‌کنند.

عضو کمسیون فنی و دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران، به چابک آنلاین، گفت: این نوع ارائه تخفیفات برای بیمه نامه شخص ثالث تخلف است و این موضوع به بیمه مرکزی منعکس و پیشنهاد شده با این استارت‌آپ‌ها برخوردداشته باشند.

علی اصغر عنایت، اذعان داشت: البته ممکن است که اگر بیمه‌گذاری تعهد مالی بالای  مازاد بر تعهدات قانون بیمه شخص ثالث بخواهد، برخی نمایندگان و کارگزاران برای آنها تخفیفاتی قائل شوند.

وی، تاکید کرد که استارت‌آپ‌های بیمه‌ای باید تحت لوای بیمه مرکزی بیایند و مانند نمایندگان و کارگزاران فعالیت کرده و با توجه به وضعیتی که وجود دارد بیمه مرکزی باید یک فکری برای این مساله  بکند.

عنایت، بیان کرد: با توجه به وضعیت حرکت به سمت تکنولوژی، استارت‌آپ‌ها وجود خواهند داشت اما نمی شود که این استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه فعالیت کنند و تحت لوای بیمه مرکزی نباشند و به هرحال باید به قوانین و مقررات بیمه مرکزی و صنعت بیمه تن بدهند.

به هر روی درشرایطی که خانواده صنعت بیمه روز به روز وسعت گرفته و بزرگتر می‌شود ممکن است شرایطی این چنین اتفاق بیافتد اما این بیمه مرکزی است که باید به عنوان نهاد ناظر به صورت جدی با تخلفات آنها  برخورد کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای