ابراهیم کاردگر

ابراهیم کاردگر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

ديپلم رياضي و فيزيك ـ 1369

كارشناسي اقتصاد نظري، دانشگاه تهران، 1369-73

كارشناسي ارشد اقتصاد محض، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374-76

دكتري اقتصاد، گرايش اقتصادي سنجي و اقتصاد پولي، دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

كارشناس تحقيقات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، (1377-1373)

كارشناس بيمه، بيمه دانا، شعبه ساري (حوزه استان مازندران)، (1378-1377)

معاون بيمه، بيمه دانا، شعبه نوشهر (حوزه غرب مازندران)، (1379-1378)

كارشناس بيمه، بيمه دانا، شعب گرگان و نوشهر (1381-1380)

سرپرست بيمه دانا، شعبه گرگان (حوزه استان گلستان) (1381-1380)

معاون بيمه دانا، شعبه نوشهر، (حوزه غرب مازندران)، (1383-1381)

رئيس بيمه دانا، شعبه نوشهر، (حوزه غرب مازندران)، (1390-1383)

مشاور اقتصادي فرماندار نوشهر (1389-1390)

عضو هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه دانا از فروردين ماه 1391 تا شهريورماه 1392

عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده بيمه مركزي ج.ا.ا

عضو اتاق فكر بيمه مركزي ج.ا.ا

عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1391

عضو هيأت مديره شركت بيمه اتكايي امين از سال 1391الي آذر 1392

عضو هيأت مديره صندوق ضمانت سپردهها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سال 1392

نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه آسيا از مهر ماه 1392 تا كنون

رئيس هيأت مديره شركت بيمه اتكائي امين از آذر ماه 1392تا مهر 1393

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا

 

اخبار مرتبط: