عباس آقابراری

عباس آقابراری

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه تجارت‌نو، رشد 200 درصدی پرتفوی بیمه‌های بدنه اتومبیل شرکت متبوع خود در سال‌جاری را ناشی از ارائه طرح‌های ویژه و تسهیلاتی همچون بازدید و صدور آنلاین بیمه نامه بدنه، ارزیابی و پرداخت آنلاین خسارت و "وام بیمه تجارت" به بیمه‌گذاران برشمرد.