حسین  کریم‌خان زند

حسین کریم‌خان زند

مدیرعامل شرکت بیمه نوین

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

مدیرعامل وعضو هیات مدیره بیمه پارسیان

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه آینده اندیش

مدیر بیمه های اشخاص بیمه البرز

عضو هیات مدیره شرکت خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان

عضو هیات مدیره شرکت یاری رسان پارسیان

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس

عضو هیات مدیره شرکت کابل البرز

مشاور عالی فنی سندیکای بیمه گران ایران

 

اخبار مرتبط: