آرام رشیدی

آرام رشیدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین: رسانه چابک‌آنلاین حرفه‌ای عمل و اخبار صنعت بیمه را به خوبی منتشر کرده که با توجه به عمر کوتاهی که از چابک آنلاین می گذرد به نظر می رسد تجربه 30 ساله پشت آن بوده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "آرام رشیدی"، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: بیمه نوین به‌دنبال آن است تا بیشتر فروش توسط نمایندگان انجام و کمترین بیمه نامه به صورت مستقیم صادر شود./ نمایندگان شرکت، استقبال خوبی از آموزش‌های آنلاین در شرایط کرونا دارند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "آرام رشیدی"، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: صنعت بیمه به شدت نیازمند توسعه خدمات پس از فروش است و اگر خدمات پس از فروش مطلوبی در اختیار مردم قرار گیرد مردم هم بیشتر به سمت صنعت بیمه خواهند آمد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: می‌توان نمایندگان شرکت‌های بیمه را براساس آموزش‌هایی که می‌بینند و براساس میزان فروشی که خواهند داشت درجه بندی و رتبه بندی کرد./ نماینده‌های درجه یک می‌توانند حامی نمایندگان دو و سه باشند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: تامین اجتماعی می‌گوید نمایندگان حقیقی هم باید موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی را ازطریق شرکت های بیمه ای انجام دهند/ رابطه شرکت‌های بیمه‌ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی نمی‌شوند.

 • آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین باحضور در تحریریه چابک‌آنلاین، اظهار کرد که رابطه شرکت های بیمه ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی نیستند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین بزودی منتشر می‌شود.

 • معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین اظهار کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، مراجعه مردم به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مطب پزشکان کاهش داشته است.

 • معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین اظهار کرد که آیین نامه 90 بیشتر بر روی بافت و ساختار فنی شرکت‌های بیمه تاکید کرده در حالیکه بازار فعلی در حال تغییر وضعیت از خود محوری به بازارگرایی است.